Ostali akti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) Izmjene (NN 85/15)
Pročišćeni tekst

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Kostrena uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (). Izmjene (NN 85/15) Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (), ispravak ().

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Kostrena. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Na adresu: Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena
Na fax broj: 051/289 003
Elektroničkom poštom službeniku za informiranje

 

Donijeti osobno u ured Turističke zajednice općine Kostrena, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

 

 

Službenik za informiranje: Belma Džomba, mag. iur., tel: 051 289 207

 

 

NADZOR

JEDNOSTAVNA NABAVA