Zakonski i podzakonski akti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19; NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 23/17) ; (NN 72/17)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

 

Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodam (NN 73/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20); Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
 • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
 • Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • Odluka o visni turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Kostrenu