eVisitor

eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a biti će dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Putem navedenog sustava povezat će se i međusobno dijeliti osnovne turističke informacije svih turističkih zajednica te oko 60.000 pružatelja usluga smještaja, a pojedina turistička zajednica imat će uvid u sve prikupljene podatke o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima kao i kretanjima turista na svom području. Za uporabu navedenog informacijskog sustava dovoljan je Internet preglednik i Internet veza, a krajnji korisnici iz sigurnosnih će razloga dobiti posebne lozinke za pristup sustavu čime se prikupljanje i obrada podataka iz djelokruga rada turističkih zajednica usklađuje s propisima o zaštiti osobnih podataka.

eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

 

Čemu eVisitor služi?

  • Prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske - u informacijski sustav za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružateljima usluga smještaja (ime/naziv, OIB, adresa) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet) dostupni iz rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama odnosno Ministarstvo turizma. Iz navedenog razloga informacijski sustav za prijavu i odjavu turista može biti upotrijebljen kao jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružatelja usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata koji posluju na teritoriju RH. U tom smislu želja je da eVisitor zamijeni dosadašnje pojedinačne registre koji se zasebno vode po pojedinim županijama odnosno od strane Ministarstva turizma.
  • Vršenju prijava i odjava gostiju od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta - krajnji korisnici informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista (fizičke i pravne osobe koje djeluju kao pružatelji usluga smještaja) u mogućnosti su putem informacijskog sustava u svako doba samostalno izvršiti prijavu i odjavu gostiju koji borave u njihovim objektima, a rezultira automatiziranim popisom (knjigom) gostiju na razini svakog pojedinog objekta odnosno pojedinog pružatelja usluge smještaja.
  • Obračunu i kontroli naplate boravišne pristojbe - na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu informacijski sustav za prijavu i odjavu turista automatski, uzimajući u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta, trajanje sezone i druge elemente bitne za obračun, vrši obračun boravišne pristojbe po pojedinom smještajnom objektu odnosno pojedinom pružatelju usluga smještaja te povezuje izvršene uplate sa zaduženjima i time izračunava trenutnu obvezu.
  • Obradu i analizu podataka te izvještavanje u statističke svrhe - navedeno omogućava praćenje kretanja turista gotovo u realnom vremenu, s odmakom od najviše 24 sata, po jednom ili više kriterija kao što su duljina posjeta, lokacija, spol, dob, država ili mjesto prebivališta i drugo, što će sustavu turističkih zajednica omogućiti provođenje aktivne marketinške politike, a javnosti pruža aktualne podatke o kretanju turista. S obzirom da je dio tih podataka besplatno dostupan putem internetskih stranica, iste mogu koristiti i svi gospodarski subjekti koji pružaju turističke usluge u svrhu prilagodbe svoje ponude čime se postiže sinergijski učinak svih turističkih dionika na promociju hrvatskog turizma i postizanje konkurentnosti ponude. Dodatno, pristup bazi podataka omogućava se i Državnom zavodu za statistiku te znanstveno-istraživačkim institucijama za provođenje daljih i kompleksnijih statističkih i drugih analiza vezanih uz turistički sektor.
  • Međusobnoj suradnji tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća - putem udaljenog pristupa bazi podataka informacijski sustav za prijavu i odjavu turista omogućava svim zainteresiranim javnim tijelima (Carinska uprava, MINT, MUP, DORH i dr.) da prikupljene podatke koriste za ostvarenje svojih zakonom propisanih zadaća, bez dodatnih administrativnih zahtjeva ili barijera.

Za više informacija obratite nam se putem maila:  tzo-kostrena@ri.t-com.hr  ili telefona: +385 51 289 207