Zakonske odredbe

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 85/15; NN 121/16NN 99/18); izmjene (NN 25/19); izmjene (NN 98/19); dopune (NN 32/20); izmjene i dopuna (NN 42/20)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16NN 61/16; NN 69/17) - neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15 - stupio na snagu 7. siječnja 2016.

 

ZAKON O TURISTIČKOJ ČLANARINI

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19) (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

 

ZAKON O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

  • Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19); dopuna (NN 32/20); dopune (NN 42/20)
  • Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21)
  • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
  • Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
  • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

 

 

 

Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Narodnih novina ( www.nn.hr ) i na stranicama Ministarstva turizma ( www.mint.hr).