Rezultati 7. ispitivanja kvalitete mora i 1. ispitivanja morskog sedimenta

Kategorija: Ostalo

19 Srp.

Rezultati 7. ispitivanja kvalitete mora i 1. ispitivanja morskog sedimenta

 

Na području Kostrene provedeno je sedmo ispitivanje kvalitete mora uz plaže Podkvarovo, Klančić, Perilo i Svežanj, a na odabranim lokacijama proveden je i prvo ispitivanje morskog sedimenta.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Podkvarovo, Klančić, Perilo i Svežanj utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

Prvim ispitivanjem morskog sedimenta na navedenim lokacijama utvrđena je opterećenost površinskog sloja morskog sedimenta teško razgradivim spojevima (PAH-ovima), osobito na plaži Perilo. U odnosu na referentnu postaju Svežanj, uz plaže Podkvarovo i Klančić koncentracija PAH-ova u sedimentu je manja u odnosu na Perilo stoga je preporuka i nadalje kontinuirano pratiti promjene na ovim lokacijama.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i nadalje se ne preporuča kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

Svu dokumentaciju pročitajte ili preuzmite na stranicama Općine Kostrena.

 

 

 

Natrag na novosti