Uzorkovanje mora radi onečišćenja, od 06.06.2023.

Kategorija: Ostalo

13 Lip.

Uzorkovanje mora radi onečišćenja,     od 06.06.2023.

Općina Kostrena naručila je od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kontinuirano provođenje kontrole kvalitete mora za što su u proračunu osigurana značajna sredstva.

Monitoring se provodi jednom tjedno duž obalnog pojasa Općine Kostrena uzimanjem uzoraka na 4 pozicije, a poseban naglasak je na plažama Podkvarovo i Klančić, odnosno plažama na potezu od Lučice Podurinj do uvale Dražica. Troškovi tjednog uzorkovanja i analize mora iznose 816,20 EUR.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/2008),standardno određivanje kvalitete mora inače se određuje na bazi mikrobioloških pokazatelja, no s obzirom na konstantno i nekontrolirano istjecanje ugljikovodika u more ispred Rafinerije na Urinju, Općina Kostrena zatražila i dodatnu analizu fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja.

Rezultati ispitivanja

Ispitivanjem je utvrđeno da se ne preporučuje kupanje na plaži Podkvarovo zbog detekcije sulfida i aromatskih ugljikovodika u značajno povišenim koncentracijama kao i na plaži Klančić zbog prisustva aromatskih ugljikovodika i ugljikovodika u značajno povišenim koncentracijama.

Sukladno takvom zaključku Općina Kostrena je ponovno uputila dopise s rezultatima monitoringa Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji i INA-i sa zahtjevima za postupanje, u cilju zaštite zdravlja ljudi i morskog okoliša, a ovoga puta dopis za zahtjevom za postupanje upućen je i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Dokumente preuzmite na stranicama Općine Kostrena.

 

Natrag na novosti