Uputa za predaju obrasca TZ 2

Kategorija: Ostalo

30 Pro.

Uputa za predaju obrasca TZ 2

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) i Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine (NN 14/20, 88/20) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2.

Ispunjeni obrazac zajedno s primjerom uplatnice podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U nastavku možete preuzeti Obrazac TZ 2.

 

Obrazac TZ 2

Podsjećamo da je 1. 1. 2020. na snagu stupio Zakon o članarinama u turističkoj zajednici i Pravilnik kojim je odlučeno kako će se turistička članarina plaćati paušalno, po osnovnom i po pomoćnom krevetu. Prema članku 11. spomenutog Zakona godišnji paušalni iznos članarine plaća se za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu. Članarina se obračunava kao umnožak svih kreveta (stalnih i pomoćnih ako su upisani u rješenje) i osnovice paušala članarine koju će propisati ministar turizma pravilnikom, a on je za 2020. godinu iznosio 22,50 kn i ove se godine zbog specifične situacije obračunavao samo po glavnom krevetu, a što je određeno posebnim Pravilnikom.

 

Natrag na novosti