Upute za nove iznajmljivače

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Ove upute namijenjene su građanima koji su iznajmljivači ili koji to žele postati.

Prvi korak: Otići u Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo u Rijeci (Riva 10, 4. kat) sa VLASNIČKIM LISTOM i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Nakon dobivenog rješenja od strane Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo u Rijeci, osoba se može početi baviti iznajmljivanjem.

Nakon što iznajmljivač dobije odobrenje za rad njegove obveze su:

• dostaviti kopiju odobrenja u TZ
• na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorizacije objekta (standardizirana ploča) 
• cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
• platiti boravišnu pristojbu u predviđenom roku (BP na području TZO Kostrena iznosi 345,00 kn po glavnom krevetu, godišnje, a plaća se u 3 rate ili odjednom. Npr. iznajmljivač ima 2 glavna kreveta i na njih plaća 690,00 kn BP (345,00 x 2), a iznos može platiti u tri jednake rate u srpnju, kolovozu i rujnu ili odjednom, do 31.7.)
• platiti porez i prirez u predviđenom roku (uplatnice dostavlja Porezna uprava)
• prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku
• izdavati račune gostima
• voditi evidenciju prometa
• po završetku sezone platiti članarinu turističkoj zajednici na ostvareni promet (0,16150%) te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ

POTREBNO NABAVITI (može se kupiti u Narodnim novinama):

• KNJIGA "EVIDENCIJA PROMETA"
• PARAGON BLOK 

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva i od kojih se može naručiti standardizirana ploča:

1) Kordun-marketing d.o.o.
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 645 561
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

2) Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split
tel: 021 343 888
e-mail: jaguar@post.htnet.hr 

3) Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split
tel: 021 344 442
e-mail: binar@st.htnet.hr 

4) Robi, obrt za usluge reklamiranja, vl. Vesela Mikić
Put Nina 129a, 23000 Zadar
tel: 023 220 655
e-mail: reklame.mikic@gmail.com

5) Greis d.o.o. sa sjedištem u Raši, Most Raša bb

6) Negras d.o.o. sa sjedištem u Poreču, Županićeva 6

 

Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.