Zakonski i podzakonski akti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)

 
Provedbeni propisi:

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017)

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)

Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ; (NN 52/19); (NN 152/08); (NN 88/10); (NN 110/15); (NN 121/16)


Provedbeni propisi:

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede - pročišćeni tekst ; (NN 122/09) ; Ispravak Pravilnika (NN 9/10) ; Izmjene i dopune (NN 61/10) ; Izmjene i dopune (NN 82/10) ; Izmjene (NN 36/11) ; Izmjene i dopune (NN 89/11) ; Izmjene (NN 146/11) ; Izmjene i dopune (NN 141/12) ; Izmjene i dopune (NN 144/12) ; Izmjene (NN 38/13) ; Izmjene i dopune (NN 153/13) ; (NN 126/15) ; (NN 15/16-isp.) ; (NN 54/16) (NN 113/16) ; (NN 26/17) ; (NN 61/17) ; (NN 72/17) ; (NN 78/17)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) Izmjena (NN 18/2017)

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09) ; Dopuna (NN 4/15)

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/2017)

 

Zakon o turističkoj pristojbi NN 52/19

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe NN 71/19
Odluka o visni turističke pristojbe za 2020. godinu za Općinu Kostrena

 

Zakon o boravišnoj pristojbi  (pročišćeni tekst) ; (NN 152/08) ; (NN 59/09

Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13) ; Izmjene (NN 30/14)


Provedbeni propisi:

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/2018)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/2017)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - interno pročišćeni tekst ; (NN 92/09) ; (NN 146/13) ; (NN 35/14) ; Izmjena (NN 143/14) Izmjena (NN 94/2016)

Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ;

 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/2017)

Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) Izmjena (NN 110/16)