Odluka o poništenju natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora

Kategorie: Wettbewerbe

28 Jun

Odluka o poništenju natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020), u natječaju za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta ) direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora

za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)

 

I. Poništava se natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta) koji je objavljen na web stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i Općine Kostrena dana 28. lipnja 2021. godine.


II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se kandidatima koji su svoje molbe predali i objavit će se na web stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i Općine Kostrena.

 

Obrazloženje

Direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020) i suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena sa 05. sjednice održane dana 23. lipnja 2021. godine, donijela je odluku za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta), koja je objavljena na web stranicama TZO Kostrena i Općine Kostrena dana 28. lipnja 2021. godine.

Obzirom se djelatnica čiju je zamjenu radi nastavka kvalitetnog funkcioniranja Turističko informativnog centra i Turističkog ureda TZO Kostrena potrebno naći, vratila s bolovanja, natječaj nije potrebno provoditi.

Slijedom navedenog donosi se Odluka kao pod točkom I.

 

Kostrena, 30. lipnja 2021. godine

Zurück zu Nachrichten