Uzorkovanje mora radi onečišćenja, od 23.06.2023.

Category: Other

29 Jun

Uzorkovanje mora radi onečišćenja, od 23.06.2023.

Četvrtim ispitivanjem kvalitete mora na području Kostrene uzeti su uzorci na lokacijama Svežanj, Perilo, Podkvarovo i Klančić. Rezultati ispitivanja kao i zahtjevi za postupanje i ovoga puta poslani su Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Državnom inspektoratu, Ini i Lučkoj kapetaniji.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Svežanj, Perilo, Podkvarovo i Klančić, utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

U odnosu na fizikalno kemijske i kemijske pokazatelje, dobivene vrijednosti za plaže Svežanj i Perilo ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu dok su morskoj vodi uz plažu Podkvarovo detektirane povećane rijednosti ugljikovodika, vodikovog sulfida te aromatskih ugljikovodika, a uz plažu Klančić detektirane povećane vrijednosti fenola.

Temeljem dobivenih rezultata tijekom četiri izvanredna monitoringa mora do opoziva se NE PREPORUČUJE kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

Svi dokumenti mogu se pročitati i preuzeti na stranicama Općine Kostrena.

 

 

Back to News