Pravilno odlaganje otpada - letak za iznajmljivače i turiste

04 Jul

Pravilno odlaganje otpada - letak za iznajmljivače i turiste

Letak o pravilnom odvajanju otpada na engleskom i njemačkom jeziku kostrenski iznajmljivači mogu preuzeti u Turističko informativnom centru (na rotoru kod Inine pumpe).

 

Back to News