Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi TZO Kostrena

Kategorija: Natječaji

07 Ruj.

Kostrena, 9. 9. 2019.

Temeljem odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena (58. sjednica) Turistička zajednica Općine Kostrena objavljuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

u zgradi Turističke zajednice Općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1A

 

PREDMET ZAKUPA: Poslovni prostor površine 22,92m²

NAMJENA: Turistička agencija, poslovnica banke, mjenjačnica, fotokopirnica, galerija, suvenirnica, papirnica, agencija za posredovanje i poslovnica

ZAKUPNINA: 60,00 kuna/m² (protuvrijednost cca 8,00 EUR po srednjem tečaju HNB)

 

Uvjeti:

Uz pismenu Ponudu potrebno je priložiti:

1) Pismo namjere za zakup prostora u prostoru zgrade TZO Kostrena

2) Dokaz o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost uvjetovana za zakup ovog

poslovnog prostora

 

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Ponudu dostaviti na adresu TZO Kostrena, Kostrenskih boraca 1A, 51221 Kostrena, s naznakom ”Ne otvarati - ponuda za zakup”. Ponude s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

 

Natječaj je otvoren do 16. 9. 2019.

O rezultatima Natječaja učesnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Informacije na telefon 051/289-207 ili 091/737 8847.

 

Natrag na novosti