Informacije vezano uz COVID-19

Kategorija: Ostalo

24 Svi.

Informacije vezano uz COVID-19

Od 15.05.2021. Republika Hrvatska svim putnicima koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo) koje se ne nalaze na tzv. zelenoj listi, omogućuje ulazak u zemlju uz:
1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19; nalazi testova ne smiju biti stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz)

Napomene za brze antigenske testove - BAT:

> brzi antigenski test - BAT mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija

> kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;

> u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;
2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
3. dokaz da je osoba preboljela COVID-19 predočenjem pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, koji potvrđuju da se osoba oporavila od COVID-19 pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od strane liječnika;
4. ako je osoba preboljela COVID-19 unatrag 180 dana i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se unutar tog roka cijepila jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produžava se do isteka šest (6) mjeseci od cijepljenja;

5. ili obavljanje PCR testiranja ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Državljani trećih zemalja:

Državljani trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice EU-a ili EGP-a niti reguliran boravak u tim državama, niti su članovi obitelji njihovih državljana, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:
1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2. pogranični radnici;
3. osoblje u prometnom sektoru;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. putnici u tranzitu;
6. osobe koje putuju radi školovanja;
7. pomorci;
8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj;
9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaj drugi gospodarski interes;
10. osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva.

> Osobama iz točke 7., 8., i 9. omogućit će se ulaz u Republiku Hrvatsku uz:

1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19; nalazi testova ne smiju biti stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz)

Napomene za brze antigenske testove - BAT:

> brzi antigenski test mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija

> kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;

> u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;

2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
3. dokaz da je osoba preboljela COVID-19 predočenjem pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, koji potvrđuju da se osoba oporavila od COVID-19 pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od strane liječnika;
4. ako je osoba preboljela COVID-19 unatrag 180 dana i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se unutar tog roka cijepila jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produžava se do isteka šest (6) mjeseci od cijepljenja;

5. ili obavljanje PCR testiranja ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Turističke vize:

Obustava zaprimanja zahtjeva za kratkotrajnu vizu u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima NE odnosi na sljedeće kategorije osoba:
Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja.
Do daljnjega se sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem maila na vize@mvep.hr.
Do daljnjega je i dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom na adresu: Služba za vize, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb.

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od sedam godina

Djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test - BAT, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

Države na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere:

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su:
1. predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana;
2. vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obavi PCR testiranje na COVID-19 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Svi strani državljani mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem online obrasca: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na e-mail adresu: uzg.covid@mup.hr i na njihov zahtjev će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

 

Ulazak u Republiku Hrvatsku za sve strane državljane

Kako bi se skratio postupak na graničnim prijelazima, svim stranim državljanima savjetuje se da ispune online obrazac ENTERCROATIA.

Obrazac koji olakšava i ubrzava proces prelaska granice te informira goste s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj.

> Online obrazac uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.

> Online obrazac ima i opciju unosa potvrde o preboljenju / cijepljenju / negativnom testu na COVID-19 u sustav prilikom prijave. Dopušteni formati potvrda su sljedeći: png, jpg, pdf i heic (do 5MB).

PCR TESTIRANJA NA COVID-19:
> cijena testiranja je 490,00 kn
> nalaz testa je gotov u roku od 48 sati
> pacijenti se mogu testirati na temelju:
1. uputnice liječnika obiteljske medicine (identifikacija važećom zdravstvenom iskaznicom)
2. uputnice liječnika specijalista epidemiologije (identifikacija važećom zdravstvenom iskaznicom)
3. na vlastiti zahtjev (identifikacija uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice te je potrebno ispuniti zahtjev/suglasnost za PCR testiranje: ZAHTJEV PREUZMITE OVDJE)
> nalazi se izdaju na hrvatskom ili engleskom jeziku

> više informacija: http://zzjzpgz.hr

LOKACIJE PCR TESTIRANJA:

RIJEKA - Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ (adresa Krešimirova 52a) - http://zzjzpgz.hr (detaljne upute objavljene su na hrvatskom i engleskom jeziku, a narudžbenica za test na hrvatskom i engleskom jeziku); mail: narucivanje@zzjzpgz.hr; mis.kancelarija@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 554 803

> uzimanje uzoraka vrši se od ponedjeljka do subote od 08 do 12 sati, ispred glavnog ulaza (drive in)
> prethodno naručivanje nije potrebno
> nalazi testiranja gotovi su u roku od 48 sati i dostavljaju se putem maila ili se mogu preuzeti osobno na šalteru od ponedjeljka do petka od 07 do 19 sati, subotom od 08 do 15 sati i nedjeljom od 10 do 14 sati

> e-uputnica se može podignuti od 08 do 12 sati u kontejneru na parkiralištu

> privatne osobe: prije testiranja potrebno je dostaviti popunjenu narudžbenicu (preuzeti sa http://zzjzpgz.hr ili na šalteru) i izvršiti plaćanje na šalteru u prizemlju Zavoda
> pravne osobe: popunjenu narudžbenicu/odobrenje s podacima za testiranje (preuzeti sa http://zzjzpgz.hr) potrebno je dostaviti na mail narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr; testiranje se organizira po dogovoru

RIJEKA - Klinički bolnički centar Rijeka (KBC Rijeka) (adresa Krešimirova 42); mail: pcr-covid@kbc-rijeka.hr, telefon: +385 51 658 844 (naručivanje svakim danom do 15 sati)
> testiranje uz plaćanje provodi Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju KBC-a Rijeka u dva dnevna termina: od 08 do 09 sati i od 12:30 do 13:30 sati svakog radnog dana i vikendom, na riječkom lokalitetu (Krešimirova 42) u kontejneru smještenom ispred ulaza u Hitni trakt, kod glavne zgrade bolnice
> više informacija o načinu naručivanja, izdavanju nalaza i podacima za uplatu potražite OVDJE

 

BRZI ANTIGENSKI TEST - BAT NA COVID-19:
> cijena testa je 150,00 kn (plativo u gotovini na mjestu testiranja)

> nalazi testiranja dostupni su nakon 30 minuta

> svi zainteresirani mogu se javiti na mail rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr u kojem moraju biti navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, mjesto i adresa boravišta te broj telefona
> po zaprimanju maila, djelatnici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u najkraćem mogućem roku kontaktirat će korisnika te dogovoriti mjesto i termin testiranja
> za provedbu testiranja pripremljeni su upitnici na engleskom, njemačkom, talijanskom i slovenskom jeziku
> nalazi se izdaju na hrvatskom ili engleskom jeziku

LOKACIJE BRZIH ANTIGENSKIH TESTIRANJA - BAT:
RIJEKA - Dom zdravlja PGŽ (adresa Krešimirova 52a)
> uzimanje uzoraka vrši se:
od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 14:30 sati
subotom od 09 do 11 sati u ordinaciji makrocentra na Zametu (suteren na adresi Bože Vidasa 16a)
 
RIJEKA - Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ (adresa Krešimirova 52a)
> uzimanje uzoraka vrši se:
od ponedjeljka do subote od 08 do 12 sati, ispred glavnog ulaza (drive in)
> zahtjev/suglasnost za BAT testiranje: ZAHTJEV PREUZMITE OVDJE)

 

 

Natrag na novosti