nat Položaj Kostrene
Rss

Položaj KostrenePOLOŽAJ KOSTRENE (45°18'36,46"N /14°29'33,85" E)


Kostrena je dio obale Hrvatskog primorja uokviren Uvalom Martinšćica, obalom Riječkog zaljeva, Sušačkom dragom, Bakarskim zaljevom i Bakarskim vratima.Najveći dio područja Općine Kostrena nalazi se na jugu orijentiranim padinama blagog nagiba, koji se postepeno spuštaju od grebena kostrenskog poluotoka prema morskoj obali, a kojemu su najviši vrhovi Solin s 242 metra n.v. i Humčina s 280 metra n.v. Na ovim prisojnim padinama nalaze se i manje zaravni (Žuknica), ali dio kostrenskog poluotoka zauzimaju i vrlo strme sjeveru eksponirane i zapadne padine, dijelom stjenovite, koje se naglo spuštaju u dolinu Martinšćice , Dragu i Bakarski zaljev.

Obala i cijeli kostrenski poluotok građeni su od rudistnog vapnenca, a u dolinama se sabrala crvenica na kojoj uspijevaju mediteranske kulture. Vapnenački pristanci su pod šumom, šikarom ili travom

Klima je u Kostreni ugodna , mediteranska , s mnoštvom sunčanih dana i sa 4 do 5 mjeseci godišnje pogodnih za kupanje, a kvaliteta tj. čistoća mora je izuzetno visoka.Sjeverni vjetar-bura donosi lijepo vrijeme ,ali nekad zna svojom snagom nanijeti i štetu, dok vlagu i "teško"vrijeme donosi jugo.

U flori Kostrene između ostalih prepoznajemo orhideju(papučicu), žuti šafran, ali i višestoljetna stabla hrasta medunca.
Podmorje Kostrene obiluje različitim vrstama flore i faune od kojih su neke zaštićene pa se radi na osnivanju Podmorskog parka.

Općina Kostrena najmlađa je općina u Primorsko –goranskoj županiji,i smještena je u neposrednoj blizini Grada Rijeke sa svoje zapadne strane ,dok sa istočne strane graniči sa Gradom Bakrom, a zajedno sa ostalim općinama i gradovima u neposrednoj blizini sastavni je dio prostorne cjeline - riječkog prstena.

Pretraga smještaja
Kostrena iz zraka
Kostrena iz zraka 2.
"Zahvaljujemo na promotivnim materijalima snimljenim iz zraka te želimo puno nautičkih gostiju i poslovnog uspjeha internet stranici Yacht-Rent.com u iznajmljivanju plovila diljem hrvatskog Jadrana."
Logos partners
Turistička zajednica Općine Kostrena ,©2004-2017. Sva prava pridržana.Design & Development: OlympiaStudio
Na vrh ˆ