12. kup "Nikola Medanić"

Category: Sport

28 Aug

12. kup "Nikola Medanić"

U nedjelju, 3. rujna 2017. godine u organizaciji ŠRD Kostrena održat će se 12. kup “Nikola Medanić“, međunarodno natjecanje u udičarenju za seniore i seniorke iz usidrene brodice. Službeno otvorenje na rasporedu je u nedjelju u 06:30 sati u prostorijama ŠRD Kostrena, a polazak u zonu lova bit će iz lučice Stara Voda. Nakon vaganja ulova, u 14.00 sati uslijedit će proglašenje rezultata i podjela priznanja, te zajedničko  druženje u prostorijama Društva. Očekuje se 20 ekipa iz zemlje i inozemstva.

 

PROPOZICIJE: 

- Natjecanje je ekipno; ekipa je isključivo mješovita ( 1 senior, 1 seniorka )

- Svaki klub može prijaviti jednu ekipu

- Domaćin nastupa s više ekipa

- Svi natjecatelji moraju posjedovati člansku iskaznicu HSŠRM i dozvolu za tekuću godinu

- Pratioci ekipa plaćaju kotizaciju od 100,00 KN

- Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost

- Brodice osigurava domaćin. Bliži klubovi (INA, LUBEN) mole se da osiguraju brodice za svoje ekipe

- Natjecatelji smiju prilikom lova koristiti najviše 1 povraz, tunju ili štap s koturom s najviše 3 udice.

- Boduje se svaki gram u zoološkom smislu

- Svi natjecatelji se moraju pridržavati Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama  (NN 63/2010). Prekršitelj ove naredbe bit će diskvalificiran.

  Prilikom ribolova  primjenjuje se zaštitna mjera od 15cm + naredba o zaštiti.

  Ekipa koja na vaganju ima više od 10% nevažečeg ulova bit će diskvalificirana.

- Pobjedničkim ekipama dodjeljuju se pehari, a članovima ekipa medalje

- Domaćin dodjeljuje pehar za najveću ribu

- Sve troškove takmičenja snosi domaćin, osim ješke koju osiguravaju same ekipe po slobodnom izboru

- Prijave za takmičenje dostavljaju se najkasnije do 31.8.2017. :

 

                                   a) pismeno na adresu tajnika IVICA DUNDOVIĆ,  Šojska 25/a

      b) telefonski: 091 5921388 Ivica Dundović

      c) elektronski, putem maila: srd.kostrena@gmail.com

                            

- Zona lova od uvale Svežanj do termoelektrane Urinj

- Sve brodice moraju biti usidrene

 

Glavni sudac: Krešimir Milić

Voditelj natjecanja: Helena Šalamon

 

PROGRAM NATJECANJA:

SUBOTA:                      

19:00 Izrada konačne liste prijavljenih ekipa, raspored ekipa

 

NEDJELJA: 

6:30 – 7:00 Okupljanje i verifikacijama u prostorijama društva

7:00 – 7:30 Verifikacija i izvlačenje brodica

7:30 Svečano otvaranje i pozdravni govor

7:45 – 8:00 Ukrcaj u brodice u „Lučici Stara Voda

8:00 – 12:00 Trajanje lova

12:30 Predaja ulova na matični brod

13:15 Vaganje ulova

14:00 Zajednički ručak, proglašenje rezultata i podjela priznanja, zajedničko druženje u prostorijama društva

 

 

 

U slučaju lošeg vremena lovi se sa obale.

 

Dobro došli!

 

 

Back to News