Obavijest o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

Category: Other

01 Jul

Obavijest o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

Odlukom Općinskog vijeća Općine Kostrena iz prosinca 2020. godine (“Službene novine Općine Kostrena” broj 9/20),  od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine u vremenu od 0 do 24 sata na području Općine Kostrena nastupa zabrana izvođenja građevinskih radova koji se odnose na sve zemljane radove koji se obavljaju uz upotrebu građevinske mehanizacije te radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, neovisno o načinu gradnje, što uključuje izradu temelja, ploča i podloga, zidova, greda, stupova, međukatne konstrukcije, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom.

Izvođenje radova privremeno se zabranjuje u slijedećim ulicama i zaseocima na području Općine Kostrena: Ulica Kostrenskih boraca, Šetalište kostrenskih pomoraca, Rožići, Šodići, Vrh Martinšćice, Elvira Vrha, Žuknica, Glavani, Plešići, Dujmići, Maračići, Doričići, Ulica hrvatskih branitelja, Paveki, Ulica Josipa Šarinića, Ulica Željka Čepulića, Šojska ulica, Ulica Žarka Pezelja, Ulica Darka Medanića, Perovići, Put kapetana Suzanića, Plešići, Sveta Lucija, Ulica Iva Šodića, Žurkovo, Mažeri, Rožmanići, u dijelovima u kojima se nalaze unutar građevinskog područja naselja (planske oznake N-1, N-2, N-3, N-4) i građevinskog područja športsko-rekreacijske namjene (planske oznake R-1 i R-2), utvrđene Prostornim planom uređenja Općine Kostrena. Do dana privremene zabrane izvođenja radova izvođači radova koji su zauzeli javnu površinu dužni su je vratiti u prijašnje stanje.


 

Back to News