Obavijest o poništenju natječaja za davanje u podzakup poslovnog prostora

21 Mag

Obavijest o poništenju natječaja za davanje u podzakup poslovnog prostora

Obavijest o poništenju javnog natječaja za davanje u podzakup poslovnog prostora u zgradi Turističke zajednice općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a

S osnova formalnih razloga poništava se javni natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora u zgradi Turističke zajednice općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, koji je dana 23.04.2024, a temeljem Suglasnosti općinskog načelnika Općine Kostrena za davanje poslovnog prostora u podzakup KLASA: 024-01/24-03/2; UR.BR.: 2170-22-03-24-137 objavljen na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i na oglasnoj ploči Turističke zajednice općine Kostrena.

Kostrena, 21.05.2024.

Torna alle novità