Odluka o izboru direktorice TZO Kostrena

Kategorie: Wettbewerbe

30 Apr

Odluka o izboru direktorice TZO Kostrena

Na temelju članka 23. i 39. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/20) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena na 23. sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru direktorice Turističke zajednice općine Kostrena

 

I. Za direktoricu Turističke zajednice općine Kostrena izabire se Jelena Anđelić, Suzanićev put 8, Kostrena, OIB: 58131289064.

II. Mandat imenovane, iz točke I. ove Odluke, u trajanju od 4 (četiri) godine započeti će s danom

6. svibnja 2024. godine.

III. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena te će se dostaviti svim kandidatima putem elektroničke pošte.

 

O B R A Z L O Ž E N J E:

Turističko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 4. ožujka 2024. godine donijelo je odluku o razriješenju direktorice s danom 17. 3. 2024. godine iz osobnih razloga. Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena na 22. sjednici održanoj dana 2. travnja 2024. godine elektronskim putem, donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice općine Kostrena.

Natječaj za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice općine Kostrena objavio se na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i Općine Kostrena, dana 3. travnja 2024. godine kao i obavijest o istom u glasilu Novi list s istim datumom. Natječaj je bio otvoren 8 dana od dana objave, a zadnji dan prijave bio je 11. travnja 2024. godine.

Na predmetni natječaj, u roku je pristiglo 4 (četiri) prijave koje je tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja pregledalo, o čemu je sačinjen zapisnik dana 18. travnja 2024. godine.

Utvrđeno je da su sve 4 (četiri) prijave valjane te su kandidati bili pozvani na razgovor s članovima Turističkog vijeća koji se održao 29. travnja 2024. godine s početkom u 15 sati u prostorijama vijećnice Općine Kostrena, Sveta Lucija 38.

Turističko vijeće je na temelju razmotrenih prijava te održanih razgovora s kandidatima odabralo kandidatkinju Jelenu Anđelić.

 

 

Zurück zu Nachrichten