Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme

Kategorie: Wettbewerbe

07 Sep

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena na 05. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena raspisuje

N A T J E Č A J

Za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta).

 

Uvjeti:

- da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);

- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

- da aktivno zna jedan svjetski jezik;

- da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

- da poznaje rad na osobnom računalu;

 

Prijavi priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci

- presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama TZO Kostrena odnosno zaključno sa 14. rujna 2021. godine.

Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena s naznakom "za natječaj" ili na e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr.

Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.

Turistička zajednica općine Kostrena zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Zurück zu Nachrichten