NATJEČAJ 2023. - Za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora

Kategorie: Wettbewerbe

01 Dez

NATJEČAJ 2023. - Za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena sa 14. sjednice održane dana 23. studenog 2022. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena raspisuje

N A T J E Č A J

Za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta).

Uvjeti:

završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),

najmanje jedna godina radnog iskustva,

znanje jednog stranog jezika,

znanje rada na osobnom računalu,

da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

Prijavi priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome

- dokaz o radnom iskustvu

- presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (pod uvjetom da kandidat ima položen ispit)

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama TZO Kostrena odnosno zaključno sa 9. prosinca 2022. godine.

Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena s naznakom "za natječaj" ili na e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr.

Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Turistička zajednice općine Kostrena zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Zurück zu Nachrichten